Graphisoft Park, 'N' épület

Budapest III., Záhony utca 7., Graphisoft Park
tervezés éve: 2014-2016
építés éve: 2016-2017
bruttó épített terület: 17.290 m2
építtető: Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft.
díjak: XX. FIABCI Magyar Ingatlanfejlesztői Nívódíj (Abszolút III., Iroda I.)

/rövid visszatekintés/

A Graphisoft Park fejlődését - a tulajdonos nem szűnő bizalmából - a kezdetektől nyomon követhettük. Ennek eredményeként időről időre megvalósult egy-egy épületünk is, ami így visszatekintve talán reprezentálja is a Park történetét.

Átéltük a Graphisoftnak - és elsősorban Bojár Gábornak - a minőségi munkakörnyezetbe vetett hitéből fakadó, az irodaház építésben akkor még úttörőnek számító, egyetemi campus hangulatú elképzelései nyomán megvalósult épületek sikereit, aminek a sorába a mi Fejlesztői épület-ünk (2000), a parkban 'F' jelű, tartozik. És átélhettünk a park kiépülése, növekedése közben bekövetkezett sorsdöntő pillanatokat is, amikor olyan beruházói megoldásokat kellett alkalmazni, ami pénzügyileg talán indokolatlannak tűnő erőfeszítés volt, de a park eredeti filozófiájának megtartása érdekében elengedhetetlennek bizonyult. Ide sorolható a mi ’M’ épület-ünk (2005) is, ahol a Microsoft nagy, egyteres igényeit kellett a park léptékű, szerethető tömegekre transzformálnunk, ugyanakkor az épület igényeit messze meghaladó földalatti parkoló számot terveznünk, helyre állítva ezzel a növekvő park eredeti zöld karakterét.

Részünk lehetett a Park miatt is felértékelődő környező területek alakításában is, ahová az általunk tervezett Aquincum villaházak (2003) négy Duna parti épületét sorolhatnánk. Megélhettük a Graphisoft Park egyetemi helyszínné alakulását, amihez egy Diákszálló-val (2013) járultunk hozzá. A park az elmúlt két évtizedben egy léptékváltáson is átesett, így az első, funkciójában feleslegesé vált kis Logisztikai épület-ünk (1998) helyére új épület került - az egyik nagy bérlő (SAP) meglévő épületének jelentős bővítése foglalta el a helyét… Némi vigaszt jelentett, hogy ezt az 'N' jelű épületet is mi tervezhettük (2016). Ezt mutatjuk be a mellékelt képeken.

Visszatekintve minden tervezési feladatnál a park hangulatához és épületeihez való alkalmazkodás volt a feladatunk, de minden épültünknél igyekeztünk valami, a Parkhoz, illetve az adott helyszínhez tartozó újat és eltérőt is létrehozni, hiszen a hely szelleméhez és az adott korhoz történő igazodás, hitünk szerint csak együtt eredményes. Az eltérés pedig lehet akár kis hangsúlyeltolódás is...

Érdekesség, hogy az ‘N’ épületünk egy új helyzetet is teremt a Parkban, mert amíg korábban a Dunapart és park belső élete szervezte az épületek telepítését és kapcsolatait, addig itt értük el először a ’külvilág’-ot, a Jégtörő utcát. Ez az épület kacsint ki először a városra, ad arcot a Graphisoft Parknak. Szerencsére a park arculatának kialakításában az idők során sok más kiváló tervező is részt vett, így ennek az épületünknek máris mindkét oldalán új épületek épülnek és folytatják a Graphisoft Park történetét.