Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója

 

Budapest IX., Üllői út 33-37.

jogerős építési engedély;

nyilvános tervpályázat, I. díj

tervezés éve: 2012-2018

átadás várható éve: 2022

tervezési terület: 33.133 m2

 

/ kivonat a tervpályázati műleírásból..... /

A műemlék épületrész építészeti értékeinek bemutatása érdekében az alábbi szempontokat érvényesítettük:
- az aula térnek és kapcsolódó tereinek / előcsarnok és lépcsőterek / funkcióktól mentes, szabad bemutatása, rendezvénymentes időszakokban szabad bejárhatósága.
- az előcsarnoknak és a főlépcsőknek az eredeti funkciónak megfelelő reprezentatív közlekedő szerep biztosítása.
- belső udvarok differenciált rendezése, megnyitása akár a múzeum látogatói, akár a köz számára.
- az épület attraktív belső homlokzatainak, tereinek láttatása a régi és az új épületből.
- az épület szerkezeteinek, díszítő elemeinek felújítása, megóvása, az elpusztult, de rekonstruálható díszítések, üveg, padló és falburkolatok ismételt elkészíttetése.

A tervezett múzeum épületegyüttes megújult, korszerű működése érdekében az alábbiakat javasoltuk:
- a közönségforgalmi területek, megfelelő elhelyezése, méretezése, így a shop, a kávézó, a ruhatár és a közönségforgalmi vizes helyiségek célszerű kialakítása, továbbá a rendezvény és konferencia terek optimális pozicionálása. Külön fontosnak ítéltük a nyilvánvalóan előforduló VIP látogatások helyszínének és kiszolgálásának biztosítását.
- a múzeumlátogatók útvonalának a belépéstől a távozásig áttekinthető és egyértelmű meghatározása, keresztezés és a többszöri belépés kényszere nélkül.
- a múzeum állandó kiállítási tereiben a folyamatos / tematikus / és a célirányos látogatás mindenkori és egyidejű biztosítása.
- az időszaki kiállítások részére az épületben több helyen található, egymással részben összekapcsolható helyszínek biztosítása. A meglévő épület újonnan kialakított pincei tereiben a nagy, hagyományos időszaki kiállítások, az új épületben a modern és kortárs és gyűjteményes kiállítások kaphatnak helyet.
- az új épületben elhelyezett és saját bejárattal rendelkező design múzeum integrálása az állandó kiállításokhoz, egyúttal ezen épületrész akár teljesen független használatának biztosítása / kortárs művészetek, művészek kommunikációs helye /.
- az üzemi területek, vagyis az igazgatás, a hivatali és kutatási zóna, valamint az oktatás, a könyvtár és adattár, továbbá a restaurátor műhelyek - mint a múzeum működésének legfontosabb háttér elemei megfelelő színvonalú, egymással és a múzeummal is jó funkcionális kapcsolatban történő elhelyezése. Ezek mindegyikéhez / kivéve restaurátor műhelyek / önálló, a múzeum tereitől független külső megközelítés biztosítása.
- a kiszolgáló területeknek célszerű és hatékony működést biztosító elhelyezése. Ide tartozik a gépkocsi tároló, a raktárak, a manipulációs terek, az üzemelés és fenntartás helyiségei, a biztonsági központ, őrség, a konyhaüzem, továbbá a gépészeti terek.
- az új épületszárny alapvetően a meglévő épület felújításának, korszerű üzemeltethetőségének feltételeit biztosítja. Mint ilyen, főleg kiegészítő funkciókat tartalmaz, amelyek az üzemeltetést szolgálják, így műtárgy és anyagmozgatás, parkolás, gépészet, üzemeltetés, fenntartás helyiségei.