Zánka Ifjúsági Központ

Zánka, volt Úttörőváros

fejlesztési javaslat
tervezés éve: 2015
tervezési terület: 2.093.000 m2
megbízó: Erzsébet Vagyonkezelő Kft.

Az Ifjúsági Központ eredetileg az 1970-es évek végén jött létre Úttörőváros néven. Mérete valamint egyéb települési környezettől független telepítése, önellátó kiszolgáló műszaki létesítményei, továbbá saját közúti és vasúti kapcsolata miatt egyedülálló együttest képez. Az Ifjúsági Központ a rendszerváltást követően is folyamatosan ellátta feladatait, mára azonban, funkciójában, műszaki létesítményeiben és ellátó rendszereiben újragondolásra érett. Egyedül a terület zöldfelületi elemei azok, amik az eltelt 45 év alatt nívós és összefüggő rendszerré érettek és a terület kiemelkedő értékének számítanak.
A feladatunk a működő Ifjúsági Központ fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és a Megrendelő által megadott program alapján egy előzetes beépítési terv és építészeti koncepció elkészítése volt.
A javaslat lényege a terület újraértékelése, funkcionális megújulása részben a meglévő épületállomány bontásával, részben a meglévő épületek felújításával, átalakításával, részben új épületek építésével. Ezzel párhuzamosan újra kell értékelni az út, gyalogos és közmű, valamint az energiaellátás rendszerét, illetve gondoskodni kell az értékes zöldfelületi rendszer megfelelő kezeléséről. Javaslatainknál elsősorban arra voltunk tekintettel, hogy a létrejövő funkciók területileg koncentráltan, jól üzemeltethetően legyenek elhelyezve és a létrejövő összvolumen és funkciók együttese a lehető legjobban szolgálja a megfogalmazott üdültetési, üzemeltetési célokat.
Javaslatainkban a fenti koncepció mentén szállás, sport illetve szabadidős célú épületeket és zöldfelületeket terveztünk illetve újítottunk fel, az alapvetően három fő területegység - a 71-es út felett; a 71-es út és vasút között; a Balaton parti rész - eltérő karakteréhez igazodóan.