ALKOTÁS UTCAI IRODAHÁZ

A tervezett épülettel a mutatkozó városi szövethiányt kellett pótolni, logikus átmenetet teremtve a csatlakozó épületek között. Az udvari oldalon a rendezési terv által lehetővé tett, tömbbelsőbe nyúló F+2 szintes tömeg jól illeszthető volt az épülethez. Lábakra állított tömege és a főépület alatti, áthajtó, tudatos felkönnyítés, ami a bezáródó tömbbelsőt is levegőhöz juttatta. A telken eredetileg Telcs Ede szobrászművész, Kozma Lajos által tervezett saját, földszintes lakóháza (1928) állt. Az új épület tervezésénél tudomásul kellett venni, hogy a régi épület helyén a beépítési szituáció és városszerkezeti helyzet is alapvetően megváltozott és az új ház egy teljesen új kubatúrát és kezelést igényel. Ugyanakkor tudatosan törekedtünk egyfajta szellemi kontinuitás megteremtésére az építészetében hozzánk közelinek érzett Kozma Lajosnak tisztelegve. Telcs Ede Szt. Florán szobrát pedig restaurálva visszahelyeztük az új homlokzatra.