BUDAPART BRA LAKÓÉPÜLET

A Budapart új városrész Budapestnek a 2010-es és 20-as években megvalósuló legnagyobb szabású lakó és irodaházi fejlesztése. Ennek első két lakóépületének (BRA és BRC, összesen 260 lakás) tervezését nyertük el 2016-ban egy meghívásos pályázaton. A terület beépítését, egy itthon egyedülálló, változó magasságú tömegekben gondolkodó beruházói koncepció alapozta meg (Adept, Dánia). A végleges tömegalakítást a legjobb benapozás, a megfelelő légtérarányok és a kilátás optimalizálása határozta meg, amellett, hogy fontos szándékunk volt a csatlakozó külső terekhez, közterületekhez való térbeli kapcsolódás, a külső és telken belüli közrezárt terek izgalmas, változó átlátásokat biztosító szövetének létrehozatala. A lakások belmagassága az átlagnál nagyobb, 2,85 és 3,00 m, a lakás-struktúra változatos, a BRC épületben magasabb átlag lakás területtel. A BRA épület, egy megemelt zöld belső udvar köré szerveződő, F+5 és F+8 szint közötti elemekből szerkesztett tömeg, ami az alapkontúr három ponton történő átvágásával jött létre maximalizálva a kilátási irányokat, optimalizálva az udvari légtérarányokat és felértékelve a belső fekvésű lakásokat. Az épület vakolt felületein karakteres vízszintes sávozású felületi struktúrát használtunk, melyek a napjárással változóan eltérő megjelenést adnak a tömegeknek és a „kézműves” vakolt városi homlokzatokat új átiratban idézik.  A BRC épület tömege két különböző magasságú F+6 és F+14 emeletes toronyra és az őket összekötő háromemeletes szárnyra tagolódik. Tekintettel arra, hogy ez az épület közvetlenül az öböl partján, kiemelt pozícióban áll, a lakások és a felhasznált anyagok is az alapként meghatározott magas igényszintet is meghaladják. A BRC épület homlokzatát meghatározza a körbefutó változó szélességű terasz-sáv és annak külső síkján kialakított korlátokból és vertikális elemekből álló üveg hártya. Mindkét épületnél fontos elv volt az egyes tömegelemek finom összekötése, illetve elválasztása a tervezett anyagokkal és színtónus eltérésekkel.  Az épületek és az általuk közrezárt terek szándékaink szerint izgalmas 3 dimenziós térhálót hoznak létre, melyet a sorban épülő szomszédos épületek folyamatosan tovább gazdagítanak s szerethető városi szövet fejlődik ki lépésről lépésre a város ezen különleges adottságú területén.