IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA

Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója évtizedek óta aktuális téma. Mind az épület, mind pedig a múzeum a magyar kulturális és építészeti örökség meghatározó és megkerülhetetlen eleme, annak rekonstrukciója, a mi korhoz illeszkedő felújítása, bővítése rendkívüli szellemi és anyagi ráfordítást igényel. Talán ezért is húzódott ilyen sokáig a tényleges megvalósítás, amelyre 2012 óta van ismert kormányzati szándék és határozat. Az irodánk, mint a 2012-ben kiírt nemzetközi építészeti tervpályázat nyertese végezhette el a további tervezési  munkákat. Az első építési engedély 2013 szeptemberében került kiadásra, míg néhány év szünetet és vezetésváltást követően egy új építési engedély született, majd a kiviteli terv készült el 2018 végéig. Ez felülvizsgálatra és áttervezésre került, az új engedélyezési és kiviteli tervek 2021-ben kerültek leszállításra. Hallatlanul izgalmas és tanulságos volt a restaurátori feltárások nyomán előkerült tanúelemek felhasználásával helyreállítani az eredeti lechneri megjelenést, egyúttal azzal harmóniában elhelyezni a mai kor használatához illeszkedő új kortárs elemeket.

A rekonstrukció alapvető célja, az eredeti lechneri épületnek – úgy is mint a múzeum 1. számú műtárgyának – a lehetőségekhez képes legteljesebb műemléki helyreállítása, míg a Hőgyes Endre utcában az eredetileg meg nem épült szárny helyén, egy olyan kiszolgáló épületszárny megépítése volt, ami  – egy új bejárat elhelyezése mellett – egyrészt lehetővé teszi a korszerű technikai berendezések elhelyezését, másrészt befejezi és teljessé teszi a múzeum alaprajzi rendszerét, biztosítva egy korszerű, mai múzeum létrejöttét és működését. Ennek részeként a tervek az alábbi konkrét intézkedéseket tartalmazták:

  • a kiállító terek, így a bemutatható műtárgyak számának és méretének jelentős növelése, amire az immár körbejárható első és második emelet, teljesen felszabadított tereiben, illetve részben az új 3. emelet helyiségeiben van lehetőség.
  • a közönségforgalmi területek növelése, a hiányzó elemek elhelyezése, így a shop, a kávézó, a ruhatár és a közönségforgalmi vizes helyiségek célszerű megfogalmazása, továbbá egy új, időszaki kiállító tér és konferenciaterem létrehozása, az aula tér alatt és a kis udvar alsó szintjének beépítésével, valamint az I. emeleti tetőterasz visszaállítása, továbbá a belső udvar újra fogalmazása és a közforgalom számára történő megnyitása.
  • a múzeumlátogatók útvonalának a belépéstől a távozásig áttekinthető és egyértelmű meghatározása, keresztezés és a többszöri belépés kényszere nélküli biztosítása. Az aula tér differenciált használatának biztosítása.

Célunk egy szerethető közösségi helyszín létrehozása és a világviszonylatban is kiemelkedő műkincsállomány bemutatása volt, ebben az egyedülálló építészeti értékeket hordozó, a mai korhoz is kötődő, megújult múzeum épületben. A kivitelezés megkezdése azonban még várat magára…