RÖPPENTYŰ UTCAI LAKÓHÁZ

Helyszín a Rákos patak, a Röppentyű utca és a Rozsnyai utca által határolt, mintegy 160 méter hosszú és 55 méter széles ingatlan volt. Az épület tömegét a Röppentyű utcával párhuzamos – a négy lépcső-lift maggal tagolt – hosszú szárny és az azokra merőleges négy udvari szárny jellemzi. Előbbiek fogatolt, utóbbiak függőfolyosós rendszerű alaprajzi elrendezéseket takarnak. A lakások száma 153 db, nagyságrendjük a másfél szobástól a két és fél szobásig terjed. A tervezés során gondos mérlegelés tárgya volt a benyúló udvari szárnyak ritmusának illetve a tömegelemek között kialakuló légtérarányok helyes méretének meghatározása. A függőfolyosós szakaszokat – azok változó szélessége mellett – helyenként nagyobb méretű, jelentősebb vegetációt is megtartani képes vasbeton virágládákkal egészítettük ki. Az utcai homlokzatokra nyíló étkező-nappalikban a szokványostól eltérő, térdmagasságban elhelyezett ablaksávokat helyeztünk el. Az építészeti formanyelv a kis költségvetés miatt egyszerű: kiugró, vagy megemelt párkányok, színes betétek, terasz tartó falak stb.