SE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

“Olyan lesz a jövőnk, amilyen a ma iskolája.” Szent-Györgyi Albert

Építészeti alapgondolatok

A tervezés számunkra alapvető és legnehezebb kérdése hogy miként képzeljük el a ma oktatását, a hallgatók és oktatók mindennapjait, és hogyan tudunk ehhez megfelelő és inspiráló környezetet és téri helyzeteket létrehozni. A meglévő szövethez alkalmazkodva, a kötöttségeket hogyan lehet a ház és terei előnyére fordítani. Illeszkedni nem csak az első két megvalósult ütem épületeihez és beépítési sémáihoz, de a Szentkirályi utca kialakult képéhez is.

Beépítés

A beépítés vizsgálatánál fontos szempont volt nem csak a tágabb értelemben vett szövet kialakult értékeinek továbbvitele, hanem a telken megkezdett ütemek izgalmasan belső és bevilágító udvaros telepítésének örökítése is. A meglévő főépület tervezői egy szokatlan beépítést választottak. Míg a Vas utcai főhomlokzat zártsorúan beáll a hagyományos budapesti utcaképbe, a belső udvari szárnyak elrugaszkodnak a szomszédos tűzfalaktól. Lichthofok, sőt udvar hasadékok nyílnak a tűzfalak alatt a, melyek derítik a belső kerengőket. A beépítés nagyvonalú, vékony traktusok, nagy belmagasságok jellemzik. Javaslatunk részleteiben és egészében is logikus továbbgondolása a csatlakozó épületeknek. A különbözőségek az új funkcióból, magas komfortigényekből, és korunk letisztult építészeti eszköztárából fakad. A Szentkirályi utcai új épület fontos hiányosságokat pótol: minden szinten körbejárhatóvá és akadálymentessé teszi az egyetemet, ad egy tornatermet, három nagyelőadót, öt tantermet és tucatnyi új speciális labort. Tervjavaslatunk továbbviszi a főépületben használt képletet, melyben a fő helyiségek az udvar köré sorakoznak, a közlekedő sáv pedig köríven fogja össze őket. Kiemelt hangsúlyt kapott a belső kert nagyvonalúságának és arányainak megtartása, ami igazi értéke a telepítésnek, már-már városi parkot hoz létre.