SE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

“Olyan lesz a jövőnk, amilyen a ma iskolája.” Szent-Györgyi Albert

A tervezés számunkra alapvető és legnehezebb kérdése az volt, hogy miként képzeljük el a ma oktatását, a hallgatók és oktatók mindennapjait, és hogyan tudunk ehhez megfelelő és inspiráló környezetet és téri helyzeteket létrehozni. A beépítés vizsgálatánál fontos szempont volt nem csak a tágabb értelemben vett szövet kialakult értékeinek továbbvitele, hanem a telken megkezdett ütemek izgalmasan belső és bevilágító udvaros telepítésének örökítése is. A meglévő főépület egy szokatlan beépítést választott. Míg a Vas utcai főhomlokzat zártsorúan beáll a hagyományos budapesti utcaképbe, a belső udvari szárnyak elrugaszkodnak a szomszédos tűzfalaktól. A beépítést nagyvonalú, vékony traktusok, nagy belmagasságok jellemzik. Javaslatunk részleteiben és egészében is logikus tovább gondolása a csatlakozó épületeknek. A különbözőségek csupán az új funkcióból, a magas komfortigényekből, és korunk letisztult építészeti eszköztárából fakadnak. A Szentkirályi utcai új épület fontos hiányosságokat pótol: minden szinten körbejárhatóvá és akadálymentessé teszi az egyetemet, ad egy tornatermet, három nagyelőadót, öt tantermet és tucatnyi új, speciális labort. Továbbviszi a főépületben használt képletet, melyben a fő helyiségek az udvar köré sorakoznak, a közlekedő sáv pedig köríven fogja össze őket. Kiemelt hangsúlyt kapott a belső kert nagyvonalúságának és arányainak megtartása.