KREATÍV CITY 2020

A feladat tárgyát képező beépítési koncepcióterv a Budapest XIII. Váci út, Csavargyár utca, Cserhalom utca és a Rákos patak által határolt, egykori gyárterület helyén, mintegy 6,5 hektáros területen a megadott programhoz igazodóan lehetséges beépítés optimumára, a legkedvezőbb megoldásra tett javaslatot. Feladata volt a beépítés olyan vizsgálata, ami a terület hosszú távú fejlődését, annak városszerkezetbe illeszkedését és a szabályozási terv ehhez igazodó módosításának feltételeit is magába foglalta. A program kiemelt színvonalú és karakterű irodaházi, esetleg valamennyi lakófunkciót irányozott elő, az alsó szinteken kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal. A kitűzött célok között a jelentős irodaházi kapacitáson túl számos, a környék kiszolgálását is biztosító közösségi és zöldfelületi elem elhelyezés is szerepelt, ami egy városi alközpont lehetőségét is tartalmazta. A beépítés karakterének meghatározásánál kiemelten fontos volt a Váci út, mint kiemelt irodai, közlekedési és vizuális tengely, a Rákos patak, mint kiemelt zöldfelületi elem, a Marina Part irányából várható jelentős lakóterületi fejlesztések és a közlekedési és metró kapcsolatok. Mindezek figyelembevételével a jelentős méretű telken igyekeztünk a lehető legnagyobb belső zöldterület kialakítására, a szükséges utak minimalizálásra illetve elrejtésére, az építészeti hangsúlyoknak a Váci út meghatározó irányába állítására, a lehetséges lakóépületek helyének optimalizálására és a közösségi funkciók minél szélesebb körű biztosítására.